BADANIE MIKROSKOPOWE ŚWIEŻEJ KROPLI KRWI

Badanie to jest jednym z nielicznych sposobów obserwacji z użyciem żywej tkanki. Pozwala na rozpoznanie zagrożeń szczególnie ze strony układu krążenia i informuje pośrednio o stanie śluzówek przewodu pokarmowego (tzw. zespół przeciekającego jelita). Obecność pewnych form wewnątrz komórek i przestrzeni pozakomórkowej daje niekiedy informację o obecności ognisk zakażenia. Kształt komórek oraz obecność struktur wewnątrz krwinek, informuje o przeciążeniu komórek odpornościowych (szczególnie granulocytów), niedoborach witamin i minerałów, zaburzeniach produkcji białek.
Uwidacznia obciążenia toksynami, które z powodu niedomogi wątroby lub nerek w postaci rozpuszczonej krążą we krwi, powodując upośledzenie ważnych dla życia narządów (przede wszystkim centralnego układu nerwowego). Oceniając próbkę krwi zauważa się czasem pasożyty, których występowanie jest znacznie powszechniejsze niż się uważa.
Kropla krwi pacjenta jest bezpośrednio nanoszona na szkiełko podstawowe i przykryta szkiełkiem nakrywkowym. Tak przygotowany preparat jest natychmiast badany pod powiększeniem 1200x. W ten sposób krew w preparacie mikroskopowym jest narażona na ostry stres z powodu braku tlenu i wystawieniu na działanie światła.

Badanie krwi w mikroskopie w ciemnym polu widzenia adresujemy do osób, które:
• nie uzyskują poprawy po leczeniu farmakologicznym
• nie mają ustalonego konkretnego rozpoznania z powodu niecharakterystycznych dolegliwości
• nie mają jednolitej koncepcji leczenia
• są zdrowe, ale traktują badanie profilaktycznie

Krew jest tkanką łatwo dostępną – wystarczy nakłuć palec i pobrać kroplę do analizy. Badanie można wykonywać często – bez uszczerbku dla zdrowia – nie powoduje zmniejszenia objętości krwi krążącej, co jest istotne w przypadku niemowląt i małych dzieci. Krew jest w pewnym stopniu reprezentantem innych tkanek organizmu – oceniamy elementy komórkowe i przestrzeń pozakomórkową. Próbkę można obserwować przez kilkadziesiąt godzin badając tempo rozpadu komórek, podziały i ewolucję form w przestrzeni pozakomórkowej (krew nie jest jałowa).
Możliwe jest dodawanie roztworów leków izopatycznych do badanej próbki, co umożliwia rozpoznanie, jakie substancje byłyby najbardziej odpowiednie w leczeniu pacjenta. W przypadku rozpoczęcia leczenia można monitorować i oceniać postępy lub brak postępów terapii.

Badanie tego typu może być pomocne w ustaleniu leczenia takich schorzeń jak:
• choroby naczyń obwodowych,
• choroby zakrzepowo-zatorowej,
• obrzęków zastoinowych kończyn dolnych,
• nadciśnienia tętniczego,
• choroby wieńcowej,
• infekcje górnych dróg oddechowych,
• głównie zapalenia zatok obocznych nosa,
• innych niecharakterystycznych i nie poddających się leczeniu,
• nieżytów dróg oddechowych,
• przewlekły nieżyt żołądka,
• stany zapalne jelit m. in. tzw. jelito drażliwe,
• zaburzenia trawienia,
• zapalenie wątroby i dróg żółciowych,
• przewlekłe stany zapalne dróg moczowych,
• stany zapalne dróg rodnych u kobiet i gruczołu krokowego u mężczyzn.