Bezpłatne konsultacje telefoniczne

Bezpłatne konsultacje telefoniczne

Od 1.01.2016 wszystkie gabinety prowadzą bezpłatnie możliwość nadzorowania i konsultowania usług zdrowotnych telefonicznie w ustalonych na wizycie terminach i godzinach.