Branislav Bozovic

Tradycja naturoterapii w mojej rodzinie sięga kilku pokoleń. Ja sam zwiedziłem, pływając na statkach prawie wszystkie kontynenty poszerzając swoje wiadomości o sposoby niesienia zdrowia przez wiele kultur. Skończyłem liczne kursy dokształcające w Polsce i poza nią. W Polsce zdałem egzamin do zawodu naturopaty. Zajmuję się przywracaniem harmonii całego organizmu człowieka - czyli osiąganiem homeostazy ustrojowej co pozwala na wyjście z wielu schorzeń.