HISTORIA

GAJAmed został założony w grudniu 2015r. Tworzy go grupa terapeutów zogniskowana wokół idei integracji wszystkich sposobów diagnostyki i leczenia, które mogą doprowadzić do pełnej homeostazy organizmu zgłaszających się osób.

Osiągnięcie tego stanu równowagi jest dobrostanem ustrojowym o szerokim aspekcie profilaktycznym. Możliwość zachorowania zmniejsza się wtedy radykalnie. Osoby już chore - głównie na choroby przewlekłe, mogą korzystając z usług GAJAmedu odnaleźć przyczyny stanu chorobowego w ramach współisniejących na świecie sposobów terapii uzupełniających medycynę klasyczną.

Po ustaleniu przyczyn stosowane są terapie zgodne z druga częścią motta GAJAmedu - przede wszystkim nie szkodzić.