NASZA MISJA

Być powiernikiem i oparciem dla wszystkich poszukujących pomocy i ratunku dla zdrowia. 

Pracować zgodnie z zasadami:

PRIMUM NON NOCERE (Przede wszystkim nie szkodzić)

oraz

TOLLE CAUSAM (Znaleźć przyczynę)